TARRANIS OFFLINE

PRAVIDLA

TARRANIS OFFLINE PRAVIDLA

Odesláním registrace účastník zároveň prohlašuje, že si přečetl pravidla akce a souhlasí s nimi. Organizátor si vyhrazuje právo účastníka akce porušujícího pravidla z akce okamžitě a bez náhrady škody vykázat. Účastník akce bude vykázán i v případě, že prokazatelně nastoupí do hry pod vlivem drog či alkoholu, nebo bude jeho chování dalšími účastníky akce považováno za nebezpečné. Toto je považováno za obzvláště vážné porušení pravidel a takový účastník nebude vpuštěn ani na další akce organizované pod hlavičkou TARRANIS OFFLINE. 

Základní pravidla

 

0) Jsi-li debil a jedeš na hru kazit ostatním zábavu a škodit hře, zůstaň doma.

1) tarranis offline je larp připravovaný pro účastníky starší 18 let, účastníci starší 15 let se mohou účastnit pouze s potvrzením zákonného zástupce, nebo v doprovodu dospělé osoby a po předchozí konzultaci s hlavním organizátorem larpu.

2) zvířata na tomto larpu nejsou dovolena bez předchozí domluvy s hlavním organizátorem larpu. bude použita pyrotechnika a další prvky, která zvířatům škodí doporučujeme proto již předem zvážit, jestli opravdu své miláčky raději nechcete nechat doma. organizátor larpu zároveň není odpovědný za škodu způsobenou vašimi zvířaty a vašim zvířatům.

3)  na larpu platí po celou dobu jeho konání platné zákony české republiky. kouření je dovoleno pouze na vyhrazených místech a vstup do hry pod vlivem alkoholu a omamných látek je zakázán. organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez důvodu vyloučit jakéhokoliv účastníka i diváka z prostoru v němž akce probíhá.

4) je přísně zakázáno vcházet do cizích stanů bez vědomí majitele, stejně jako brát cizí věci bez vědomí majitele.

Bezpečnost a zdraví

1) heslo zdravotník používáme k okamžitému přivolání zdravotnického dohledu, prosíme tedy hráče, aby toto heslo používali pouze v případě potřeby a zároveň pokud je to trochu možné raději došli oni za zdravotníkem.

2) rudá stop okamžitě zastavuje veškeré probíhající akce. heslo je dovoleno použít jen ve zdraví ohrožující, nebo nebezpečné situaci. jediné další dovolené použití tohoto hesla je v případě, že se hráč cítí přímo ohrožen na fyzickém, či psychickém zdraví. v takovém případě může zastavit probíhající scénu, počítá se však okamžitě jako by prohrál danou potyčku.

Pravidla pro boj

 

Na larpu platí standardní životový systém. Zásahové plochy se počítají jako tzv. dlouhý neopren (ruce po zápěstí, nohy po kotníky) hlava, krk a rozkrok jsou nezásahové a zakázané plochy. Zároveň je také zakázáno tyto části těla schválně nastavovat protivníkovi pro získání výhody v boji.

1) základní počet životů i many jsou 2, k tomuto množství již na 1. úrovni přičítáte bonus za vybrané povolání. Poté se s každou další úrovní zvyšují o 1 život + bonus z vybraného povolání. (příklad: 3 úrovně kouzelníka + základ vám dají 5 životů a 5 many, 3 úrovně válečníka + základ vám dají 8 životů a 2 many)

2) zbraně jsou na larpu povoleny jakékoliv schválené organizátorem, nepoužíváme standardní omezení pro délky zbraní a velikosti štítů. organizátor má však vždy poslední slovo při jejich schvalování. zároveň také zbraně a jejich odolnost budou testovány na jejich majitelích. je dovoleno používat své končetiny jako zbraně v případě, že budou řádně obalené měkčením a uživatel bude údery brzdit jakoby bojoval zbraní. 

3) zbraně ani zbroje nepřidávají dodatečné bonusy k životům ani ke zranění bez průvodních lístků a patřičných dovedností. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou tzv. PRAVIDLA KULERVOUCÍ EPIČNOSTI.

4) smrt ve hře je nevratná s výjimkou kouzelnického oživení. po smrti postava nechá všechny průvodky předmětů a další herní předměty ležet na zemi a okamžitě se odebere do orgtownu, kde vyhledá admina a zažádá si o respawn. 

vývoj postavy

Vaše postava získává zkušenosti, které může u admina posléze vyměnit za nové úrovně povolání a tím i dovednosti. Postava může dosáhnout maximálně 10. úrovně. Za každou úroveň se může naučit 1 schopnost z povolání, které si vylepšila. O zakoupené úrovně postava již nemůže přijít. 

Možnost postupu na další úroveň značí modré kamínky, které můžete získat jako odměnu z questu, nebo dungeonu. Tyto jsou nepřenositelné a neodcizitelné, pokud jej tedy získáte jinak než jako odměnu, odevzdejte jej prosím orgovi, od kterého se dočkáte odměny ve formě vděku a vřelého slova.

Množství životů a many se zvyšuje v závislosti na vybraném povolání a vašem vybavení. Neexistuje zde strop pro maximální možné množství.

Slovníček pojmů

 

 • Za X: Postava na kterou je toto použito si obere X životů.
 • Nezranitelný: Postava je v tuto chvíli nezranitelná, neplatí na ni žádné zraňující efekty, stále však může být ovlivněna speciálními efekty schopností.
 • Výzva (+jméno/popis): Postava může vyzvat někoho jiného, pokud jej postava dál ignoruje vyzyvatel získává bonus k útoku. 
 • Odraz kouzlo: Pokud postava vykryje nosič kouzla vlastním štítem, nebo zbraní, po vyhlášení tohoto hesla kouzlo účinkuje na jeho sesilatele.
 • Míček/jiná koule: Nejspíš se jedná o čarodějův fireball (za 2)
 • Žlutý kolíček: Magický štít (pohltí první útok)
 • Ovce (+jméno/popis): Změní cíl kouzla v neškodné pobíhající zvíře na 5 vteřin, nebo do prvního zranění dané ovce.
 • Léčím X: Přidá cíly kouzla X životů.
 • Oživení (+jméno/popis): Oživí mrtvou postavu s plnými životy a manou.
 • Okradení: zloděj může postavě ukrást 1 průvodku předmětu buďto pomocí svých šikovných prstů, nebo připnutím 3 dřevěných kolíčků. Následně postavě nahlásí toto heslo, postava se nemůže okradení pomocí kolíčků bránit.
 • Past: viz. průvodka ve hře
 • Úhyb: postava ignoruje zranění z posledního úderu, nelze použít při útoku zezadu
 • Ruka na hlavě: postava je pro ostatní neviditelná. Toto ruší promluvení, nebo jakákoliv jiná herní akce skryté postavy.
 • Ticho X: postava nesmí mluvit a čarovat
 • Omráčení X: Postava se nesmí hýbat, útočit, kouzlit ani mluvit po tuto dobu. První útok na postavu tento efekt okamžitě ruší.
 • Zastrašení X: Postavy kterých se zastrašení týká musí po tuto dobu utíkat směrem od sesilatele.
 • Odhození X: Odhozená postava musí udělat X normálních korků od sesílatele s ohledem na bezpečnost svou i ostatních.
 • Stop time: všichni stojí na místě, nikdo se nehýbe a nikdo na nikoho neútočí. Toto většinou vyhlašují pouze ORGové při vysvětlování.

* číslo X je udáváno v přibližných vteřinách (pokud není řečeno jinak), reálně si v hlavě napočítejte do tohoto čísla rozumným tempem vhodným pro počítání vteřin.

WEBDESIGN: IREAS
ZA POSKYTNUTÍ FOTEK DĚKUJEME SHIORI