TARRANIS OFFLINE

TVORBA POSTAVY

TARRANIS OFFLINE TVORBA POSTAVY

Postava v Tarranis online je vlastně avatar hráče ve hře. Hráč se může pokoušet o RP své postavy stejně dobře jako může s ostatními komunikovat pouze jako hráč. 

Postavu identifikuje její jméno, úroveň, rozdělení povolání dle levelů, životy, mana, útok a schopnosti získané z povolání.

Každá postava má 5 slotů, které lze obsadit tzv. glify, tyto při úmrtí postavy vypadnou a zůstanou ležet na místě smrti (v rámci ochrany přírody si prosím pamatujte kam jste je dali a nechávejte je na viditelném místě). Další položkou výbavy postavy pak může být tzv. artefakt, jedná se o předmět, který postavě přidává bonusy, pokud je nošen a postava jej při smrti neztrácí, ani nemůže být ukraden. 

fyzický vzhled postavy, stejně jako její rasa jsou pouze skin avatara a ve hře normálně nehrají podstatnou roli, vždy však existuje možnost vlastnictví tzv. legendárních skinů, které upravují bonusy postavy. Tyto bonusy jsou definovány PRAVIDLY KULERVOUCÍ EPIČNOSTI níže.

PRAVIDLA KULERVOUCÍ EPIČNOSTI

VÁLEČNÍK

každý správný válečník ví, že čím delší a větší je jeho meč, tím větší poškození dává. Proto jsme se rozhodli dát válečníkům bez rozdílu bonus +1 k útoku příliš velkou zbraní jakéhokoliv tvaru (platí i pro střelné zbraně).

Zároveň také každý správný válečník přesně ví, kde jsou jeho ohrožená místa a protože rád dává na odiv své krásné tělo, zakrývá si pouze tyto. Platí tedy pravidlo ženské zbroje (i pro muže) tzn. čím menší je plocha vašeho těla zakrytá zbrojí, zatímco zbytek těla je bez oděvu, tím vyšší bonus získáte v dodatečných životech. (plechové šupinky přes bradavky + kroužková tanga = +8 životů od začátku hry ať máte etalon epičnosti)

KOUZELNÍK

Každý správný čaroděj ví, že mana se střádá mužům ve vousech, ženám v poprsí a jednotně poté ve špičatém klobouku. Platí tedy, že čím větší poprsí, delší vous a větší a špičatější klobouk vaše postava má, tím více many dostane na začátku hry. (bude hodnoceno nezávislou porotou a protože nejsme sexistická hovada, tato pravidla fungují pro všechny bez rozdílu)

ZLODĚJ

Každý správný zloděj ví, že v černém plášti s hlubokou kápí si jej určitě uprostřed dne ve městě či v lese nikdo nevšimne, pokud tedy zloděj má nataženou kápi svého pláště (jakékoliv barvy, nebudeme diskriminovat) získává o 2 schování se za boj/scénu víc nežli jeho kolegové bez plášťů.

Zároveň také platí, že dýka kterou zloděj drží musí být co nejexotičtějšího tvaru. Pokud tedy nezávislá porota při schvalování zbraní usoudí zbraň zloděje dostatečně exotickou, tento získává navíc 1 vraždu za boj/scénu

*všechna uvedená pravidla jsou volně kombinovatelná

SCHOPNOSTI

V odkazu níže najdete tabulku schopností postav

KOSTÝM

Tarranis Offline není vážně míněný LARP, nesnažíme se o historickou přesnost, ani nic podobného, proto po vás nebudeme vyžadovat historické materiály oděvů, ani barvy. Naopak Vás budeme odměňovat za nápaditost a za pobavení ostatních svým kostýmem, jak je zmíněno v PRAVIDLECH KULERVOUCÍ EPIČNOSTI. Nebojte se tedy řádně odvázat, pohoršit své kamarády a ukázat co ve vás je. Zároveň ale pamatujte, že na akci budou fotografové, jejichž svatým právem je ukládat si fotky do složky V jako vydírání.

ZBRANĚ

Na našem LARPu povolujeme použití jakýchkoliv bezpečných zbraní bez rozdílu tvaru a velikosti. Součástí schvalování však bude i ukázka toho, jak je majitel schopný svou zbraň ovládat. Zároveń apelujeme na to, že T.O. není týmová hra, pokud se tedy dohodnete s kamarádem, že si vezmete 4 metry dlouhé kopí, nedivte se až vás váš kamarád pobodá do zad, protože se nejste schopní vytočit v lese. 

Jako netradiční prvek jsme se rozhodli přidat po vzoru Naruto LARPu boj beze zbraně. Tento má však velmi striktní pravidla pro ochranu vašich končetin, stejně jako pro boj samotný.

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV CHVATY A HMATY, PÁKY A DALŠÍ NEBEZPEČNÉ TECHNIKY STEJNĚ JAKO ÚTOČIT PŘÍMÝM ÚDEREM PĚSTÍ!

Zároveň pro boj beze zbraně prosím využijte návod na konstrukci ochranných pomůcek znázorněný na obrázku. (Převzato z narutolarp.cz)

WEBDESIGN: IREAS
ZA POSKYTNUTÍ FOTEK DĚKUJEME SHIORI